Soldaat voor een ander, deel 2 ISBN 9789059118744 Uitgeverij Aspekt, SoesterbergIn de serie Soldaat voor een ander, worden de belevenissen geschetst van Nederlanders die dienden en vochten in vreemde krijgsdienst. Of ze dat nu deden voor eer of roem, voor het geld, op de loop voor justitie of zichzelf, voor een ideaal of voor het avontuur, deze Nederlanders schreven met zijn allen een klein stukje militaire geschiedenis.
In deel 2, net zoals in deel 1, artikelen en interviews. Van de Kamp reisde voor beide delen van deze serie naar slagvelden en plaatsen die in verband staan met de mensen in het boek en deed veel onderzoek in onder meer archieven.

In Soldaat voor een ander, deel 2 zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

1.  Admiraal Barkov, een Nederlands admiraal op de Russische vloot
2.  Hesselink uit Zutphen met het Belgische Vreemdelingenlegioen in de Portugese Burgeroorlog
3.  Jeanne Merkus, een Nederlandse vrouw in opstand tegen de Turken
4.  Louis Grondijs, de professor die vocht in het leger van de Witrussen
5.  Een Nederlander bij de Chinese nationalisten
6.  Bob Dellemijn, een Amsterdammer in het Spaanse Vreemdelingenlegioen
7.  Nederlandse partizanen in Frankrijk en Italië
8.  Rokus Visser, een tulpenkweker die commando werd in Groot-Brittannië, Nederland en Indonesië
9.  Akkerman, een Hollander in Dien Bien Phu
10.Piet de Wit in Indochina
11.John Rietveld, een Zaankanter in Australië en Vietnam
12.Gerrit Blanksma uit Amsterdam in Vietnam
13.Huurlingen voor Sealand
14.In dienst van Haddad. Een Nederlander in Libanon
15.Huurlingen in Suriname. Waaronder het eigen verhaal van de auteur
16.Erwin van der Mast, commando in Kroatië
17.Jonathan Vermeulen, gesneuveld voor Israel
18.Tanja Nijmeijer, geronseld voor het FARC
19.Marco, legionair in Bosnië en werkzaam voor Private Military Companies
20.Nederlandse nationale eenheden in dienst van buitenlandse legers