EEN PHILHELLEENSE ODYSSEE

 

Nederlanders in de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog 1821-1833

Een historisch reisverslag.

Toen in 1821 de Grieken na eeuwenlange onderdrukking in opstand kwamen tegen de Turken, kwamen uit bijna alle Europese landen en zelfs uit de Verenigde Staten vrijwilligers naar Griekenland om mee te vechten. Deze buitenlandse vrijwilligers werden Philhellenen genoemd. Deze vrijwilligers vochten in alle veldslagen mee en leden zeer grote verliezen. Ook Nederlandse (en Belgische, maar België was in 1821 Nederlands!) vrijwilligers vochten mee en sneuvelden.
Rende van de Kamp ontdekte hoe nooit eerder in Nederland een boek uitkwam over de Nederlandse Philhellenen en vertrok naar Griekenland om onderzoek te doen. Hij vond de sporen van een handvol Nederlanders en schreef het boekje Een Philhelleense Odyssee. Het boekje verhaalt van zijn zoektocht in een fascinerend land én zijn vondst van een aantal Nederlanders. Bovendien is er een apart hoofdstuk over admiraal Lodewijk van Heiden, een Nederlander die de Russische vloot commandeerde tijdens de Slag in Navarino in 1827 waarbij de Turkse vloot verslagen werd en de weg werd vrijgemaakt voor een onafhankelijk Griekenland.

                                                                                                 VOOR DIT BOEK BEN IK NOG OP ZOEK NAAR EEN UITGEVER