Geen mannen, maar duivels. Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen is de naam van mijn nieuwe boek over Nederlanders in het Vreemdelingenlegioen. Het boek zal uitkomen op 26 september 2014 bij Uitgeverij QV in Nijmegen.

vreemdelingen def1

 Rende van de Kamp

NIEUW!     NIEUW!    NIEUW!


Nu verkrijgbaar:

Gesigneerde exemplaren van Onder vreemde vlag en Soldaat voor een ander, deel 1 en deel 2.

Gesigneerd door de auteur en met elke gewenste opdracht. Voor uzelf of voor vrienden.

Per boek E 25,00 inclusief porto binnen Nederland.

Voor bestellingen stuur een mailtje naar ondervreemdevlag@live.nl


GEVRAAGD:  MENSEN DIE HUN VERHAAL WILLEN VERTELLEN

Na een rustperiode heb ik besloten om toch weer verder te gaan met het schrijven van verhalen over Nederlanders in vreemde krijgsdienst. Deze verhalen wil ik gaan bundelen in een boek genaamd VECHTEN VOOR EEN ANDER. Waarom deze titel en niet gewoon verder met SOLDAAT VOOR EEN ANDER? Veel Nederlanders die in vreemde krijgsdienst gingen waren helemaal geen soldaat, maar vrijwilliger, partizaan, guerilla of vrijheidsstrijder. Zij dienden niet in een geregeld leger, maar juist bij ongeregelde troepen.
Nederlanders die hun verhaal willen vertellen kunnen contact met mij opnemen door een mail te sturen naar ondervreemdevlag@live.nl
Mannen en vrouwen die dienst deden bij bevrijdingsbewegingen overal ter wereld, deelnamen aan guerillastrijd, maar ook natuurlijk diegenen die wél in dienst van een leger vochten kunnen contact opnemen. Nederlanders die emigreerden naar landen als Zuid-Afrika, Rhodesië, Brazilië, Canada en daar in dienst gingen, deelnemers aan de Binnenlandse Oorlog in Suriname, mensen die deelnamen aan de strijd in Nicaragua, de PLO, het ANC, of mensen die dienden in het Turkse leger of bij de Koerden enzovoort enzovoort. Jullie verhalen zijn allemaal welkom.