NEDERLANDERS ONDER VREEMDE VLAG

In de loop van de geschiedenis zijn er talloze Nederlanders geweest, die in vreemde krijgsdienst gingen. Soms voor het geld, omdat soldaat zijn, of huurling, een beroep was, soms uit idealisme. In de tijd van de Romeinen dienden al Bataven in de Romeinse legioenen. Gevreesd was met name de Bataafse ruiterij, die opereerde van Hadrian's Wall in het tegenwoordige Groot-Brittannië tot aan Pannonië, wat in het tegenwoordige Hongarije en een deel van Kroatië ligt. Aan de Kruistochten namen duizenden Nederlanders en Friezen deel. In wat nu Nederland is voerden in de Middeleeuwen huurlegers oorlog. Denk aan Jan van Schaffelaar en de huurlingen van Karel van Gelre en de soldaten van de Zwarte Hoop in Friesland. In de tijd van Napoleon streden Nederlanders van Spanje tot Rusland in de Franse legers. Het waren Nederlandse pontonniers, die het terugtrekkende Franse leger met bruggen over de Beresina hielpen en ook de beroemde Rode Lansiers, cavaleristen, waren Nederlanders. Tussen 1860 en 1870 vochten vierduizend Nederlandse Zouaven in de legers van de Paus in de oorlogen van de Italiaanse eenwording. In de Boerenoorlog van 1899-1901 vochten meer dan vierhonderdvijftig Nederlanders onder de vlag van de Boeren tegen de Britten en hadden zelfs hun eigen eenheid, het Hollanderkorps. In het Franse Vreemdelingenlegioen dienden vanaf 1831, de oprichtingsdatum, meer dan drieduizend Nederlanders. Vele daarvan namen dienst in de Eerste Wereldoorlog. In de Spaanse Burgeroorlog vochten ruim zevenhonderd Nederlanders tegen Franco in de Internationale Brigades of in de milities van de POUM. In de Winteroorlog in Finland dienden zeventien Nederlanders in de Finse rangen. In de Tweede Wereldoorlog namen ongeveer drieëntwintigduizend Nederlanders dienst bij de Waffen-SS en dienden een tienduizend Nederlanders in de NSKK, de Duitse aan- en afvoertroepen, terwijl ook nog eens honderden dienden in de Wehrmacht, de Luftwaffe en de Kriegsmarine.
Ook na de Tweede Wereldoorlog vochten Nederlanders overal ter wereld in conflicten mee. De Onafhankelijkheidsoorlog van Israel en de daarop volgende oorlogen tegen de omringende Arabische landen, de koloniale oorlogen in de Congo, Biafra, de oorlogen in Rhodesië, Zuid-Afrika, Angola, de Binnenlandse Oorlog in Suriname, de burgeroorlog in Libanon, de onafhankelijkheidsoorlogen in voormalig Joegoslavië. Ze kenden allemaal Nederlandse deelnemers. En zelfs het beroemde Amerikaanse beveiligingsbedrijf Blackwater, een zogenaamde "private military company", werd opgericht door Eric Prince, een nazaat van Nederlandse emigranten, die nog steeds wonen in de Amerikaanse plaats Holland in de staat Michigan.

De geschiedenis van deze Nederlanders boeit mij zo dat ik na mijn boek Onder vreemde vlag de verhalen over deze mensen heb gebundeld in de serie Soldaat voor een ander.